سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به موضوع واکنش‌های مردمی درخصوص اصلاح نظام یارانه‌ها و پیگیری تشکیل جلسه با وزارت کشور به منظور بررسی ابعاد این موضوع خبر داد.

نگرش نیوز – روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به واکنش های مردمی در خصوص اصلاح نظام یارانه‌ها گفت: کمیسیون درصدد است تا جلسه ای را با وزارت کشور و سایر مسئولان ذی‌ربط برگزار کرده تا ابعاد آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها وظیفه دارد ابعاد امنیتی را در سطح کشور مورد بررسی قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد که واکنش های مردمی در خصوص اصلاح نظام یارانه‌ها نیز در دستورکار کمیسیون قرار دارد و در عین حال گفت: بنده نیز به عنوان عضوی از کمیسیون در این زمینه مطالبه دارم و کمیسیون این موضوع را دنبال خواهد کرد.