نماینده اهواز در مجلس گفت: دولت باید با مدیریت واردات خودرو به کشور از ایجاد هرگونه رانت و انحصار در این بخش جلوگیری کند.

نگرش نیوز – سیدکریم حسینی نماینده مردم  اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع واردات خودرو به کشور گفت: دولت باید واردات خودرو به کشور را مدیریت کند تا شاهد رانت در این حوزه نباشیم.

وی افزود: اصل تصمیم واردات خودرو با هدف ایجاد فضای رقابتی در بازار کشور در این بخش اتخاذ شده و نباید با ایجاد انحصار و رانت مشکلی بر مشکلات دیگر افزوده شود.

نماینده مردم  اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با مدیریت واردات خودرو به کشور و ایجاد فضای رقابتی در این حوزه می‌توانیم به مشکل صف نوبت‌دهی‌ چند هزارتایی تا چند میلیونی.

حسینی خاطرنشان کرد: هدف ما از واردات خودرو ایجاد فضای رقابتی است و نباید با  ایجاد انحصار در این حوزه نیز نقض غرض صورت گیرد.

وی در پایان گفت: دولت می‌تواند با مدیریت قوی و دقیق خود جلوی هرگونه رانت و فساد در این حوزه را بگیرد و باید این کار با جدیت تمام انجام شود.