نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی از پرداخت تسهیلات بانک های خصوصی به شرکت های زیرمجموعه خود که باعث ایجاد نقدینگی و تورم می شود،انتقاد کرد.

نگرش نیوز – سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی نوشت:

‏نزدیک به ۵۰ درصد مردم تاکنون از تسهیلات بانکی استفاده نکرده اند و ۹۰ درصد تسهیلات در اختیار ۱۰ درصد بوده است.

متاسفانه بانک های خصوصی با پرداخت تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه خود باعث ایجاد نقدینگی و تورم در کشور شده اند.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نظارت بر عملکرد بانک ها را به روز و دقیق تر کنند.