رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با یادآوری درج ملاحظات رهبری در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و همراهی مجلس و دولت در جهت نهایی کردن آن، گفت: این طرح بعد از اتمام تعطیلات مجلس در دستورکار صحن قرار خواهد گرفت.

نگرش نیوز – ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین مرحله بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیته مشترک کمیسیون اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: این طرح در ۳ جلسه شبانه‌روزی در کمیته مشترک کمیسیون اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گرفته و  تمام ملاحظات رهبر معظم انقلاب اسلامی درج شده است بنابراین دولت در موافقت با این طرح مجلس را همراهی می کند.

نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت بعد از بارگذاری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در سامانه اعلام کرده است که با جزییات آن نیز به طور کامل موافق است ضمن اینکه ما در روند بررسی نهایی آن در صحن نیز هماهنگ با سازمان اداری و استخدامی کشور پیش خواهیم رفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بعد از بارگذاری این طرح در سامانه مربوطه بیش از ۱۰۰ پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس پیرامون آن نیز ارائه شده است و در نهایت طرح مذکور در دستورکار هیات رییسه مجلس قرار خواهد گرفت.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به اینکه ۱۷۰ نفر از نمایندگان در جهت اولویت بررسی این طرح در صحن مجلس امضاء جمع‌آوری کرده بودند مطابق با آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید بعد از اتمام تعطیلات مجلس در دستورکار صحن قرار گیرد.