رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: طرح ساماندهی مهاجران تحت عنوان تاسیس سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون شوراها در حال بررسی است که این طرح، به موضوع ساماندهی مهاجرت اتباع کشورهای بیگانه می‌پردازد.

نگرش نیوز – محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت مهاجران گفت: طرح ساماندهی مهاجران تحت عنوان تاسیس سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون شوراها در حال بررسی است.

وی افزود: این طرح به موضوع ساماندهی مهاجران اتباع کشورهای مختلف به کشورمان می‌پردازد.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: در این طرح موضوع اقامت و انواع مختلف آن مشخص و مورد توجه قرار گرفته شده است.