محسن شجاعی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کردستان در نشست تخصصی مسئولین اورژانس اجتماعی شهرهای کردستان گفت : در مقایسه با دوسال گذشته ، مدل و جامعه هدف دربرگیرنده آسیب های اجتماعی تغییر کرده و سیر صعودی داشته است.

نگرش امروز — ننشست تخصصی مسئولین اورژانس اجتماعی استان کردستان با حضور سرپرست بهزیستی استان کردستان ، معاون امور اجتماعی ، کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی ، کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی کردستان و مسئولین اورژانس اجتماعی این استان تشکیل شد .

در ابتدای جلسه حسین رسولی ؛ سرپرست بهزیستی استان کردستان ضمن تأکید بر هدفمند بودن این نشست ها و حرکت به سوی ارتقاء و پیشرفت برنامه ها و رفع چالشهای موجود اظهار داشت : سازمان بهزیستی دارای گستردگی کاری زیادی است که بخش اعظم آن امداد ، خدمت رسانی و توانمندسازی بوده و لازمه موفقیت در این حوزه  ، فعالیت تیمها درجایگاه خود و رسالتی است که برای آنها تعریف شده است .

وی افزود : حساسیت ویژه امور آسیب دیدگان و اورژانس اجتماعی اقتضا می کند که کارشناسان و تیم های تخصصی با در دسترس بودن ، به موقع وارد شدن و تخصصی عمل کردن ؛ برنامه ها را رصد نمایند و این مهم میسر نمی گردد مگر اینکه افرادی در این حوزه حضور داشته باشند که علاوه بر دارا بودن مهارت تخصصی ، علاقه و انگیزه کافی را نیز داشته باشند تا بتوانند به نوعی منشأ تغییرات و کاهش آسیب های اجتماعی شوند .

در ادامه محسن شجاعی ؛ معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کردستان ضمن تأکید بر گفته های رسولی اظهار کرد : در مقایسه با دوسال گذشته ، مدل و جامعه هدف دربرگیرنده آسیب های اجتماعی تغییر کرده و سیر صعودی داشته است!

وی افزود : دانش کارشناسان این حوزه باید به روز باشد تا با شیوه صحیح اطلاع رسانی ، مداخله به موقع ، در دسترس بودن و تخصصی عمل کردن منجر به رفع آسیب شوند و نهایتاً موفق شوند فرد آسیب دیده را به زندگی عادی برگردانند .

شجاعی ادامه داد : کارشناسان دفتر امور آسیب دیدگان و اورژانس اجتماعی جهت پیشبرد هرچه بیشتر و بهتر امور بایستی به دستورالعمل ها مسلط بوده و با مطالعه و برگزاری جلسات هم اندیشی ‌و کارگاههای آموزشی ، تجربیات خود را انتقال داده و دانش خویش را به روز رسانی کنند .

وی گفت : تبلیغات محیطی ، چاپ بروشور ، شیوه های صحیح اطلاع رسانی ، هوشیاری و آگاهی ، راهنمایی هوشمندانه و تخصصی مراجعین در این حوزه ها از اهمیت زیادی برخوردار است .

شجاعی در ادامه ، بر ثبت اقدامات و فعالیتها در سامانه UI و ۱۲۳ و پیگیری های تلفنی و حضوری پس از ترخیص نیز تاکید کرد .

در این نشست یک روزه ، صابر پرویزی ؛ کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی و فرانک حبیبی ؛ کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی ، به صورت مجزا در خصوص سیاست ها و اولویت های اورژانس اجتماعی ، گزارش چالش ها ، طرح ها و برنامه های اورژانس اجتماعی ، شاخص های نظارتی و سامانه آماری ۱۲۳ توضیحاتی ارائه دادند .

  • نویسنده : علی بیگی