سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: هواداران نامزد پیروز انتخابات میان دوره ای مجلس از شرکت در تجمعات خودداری کنند.

نگرش نیوز – فرهاد ابول نژادیان با اشاره به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس در حوزه انتخابیه اهواز اظهار کرد: ورود افراد بدون ماسک در شعب اخذ رأی به طور اکید ممنوع است و از شهروندان درخواست می‌شود که از آوردن کودکان خردسال در شعب اخذ رأی پرهیز کنند.

وی افزود: همچنین طرفداران نامزدهای انتخاباتی در مقابل شعب تجمع نداشته باشند و هواداران کاندیدهای منتخب، از شرکت در تجمع‌ها پرهیز کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز یادآور شد: استفاده از ماسک کاهش یافته است با اینکه هم اکنون خوزستان در وضعیت هشدار کرونا قرار دارد.

  • منبع خبر : مهر