عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی استقبال برخی قطعه سازان و خودروسازان از استیضاح وزیرصمت را به امید فرار از رعایت استانداردهای کیفی،دانست.

نگرش نیوز – اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

۱۰ ماه برای قضاوت عملکرد ‎ فاطمی امین در حوزه خودرو کافی نیست، اما آن عده از قطعه سازان و خودروسازانی که با اشتیاق ‎استیضاح وزیر صمت را به امید فرار از رعایت استانداردهای کیفی دنبال می کنند سخت در اشتباهند.

بهبود کیفیت خودرو مطالبه مردم و دغدغه صریح ‎رهبری است، باید انجام شود.