نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: متاسفانه برخی از جریانات سیاسی برای اینکه پاسخگوی هم‌طیفی‌های خود در دولت باشند به دنبال تخریب مجلس هستند.

نگرش نیوزسید کریم حسینی به تخریب این روزهای مجلس از سوی برخی از افراد سیاسی اشاره کرد و گفت: برخی از افراد سیاسی که حامی دولت هستند دست به اقدامات  مخربی علیه مجلس می‌زنند؛ اما مردم قضاوت خواهند کرد که عملکرد مجلس چگونه خواهد بود.

وی در ادامه افزود: ریاست مجلس و نمایندگان برای پیگیری و رفع مشکلات مردم به استان‌های مختلف سفر و در بین مردم حضور پیدا می‌کنند که این اقدام شایسته باعث شده تا صدای عده‌ای بلند شود؛ لذا این مسئله نشان می‌دهد کاری که نمایندگان انجام می‌دهند بسیار به جا و قابل تقدیر است.

نماینده مردم اهواز، باوی و کارون تاکید کرد: بعضی‌ها وظیفه ذاتی خود را که خدمتگزاری به مردم بوده را فراموش کردند؛ بنابراین با چنین اقداماتی که برای پیشرفت استان‌ها و محرومیت‌زدایی صورت می‌پذیرد دلگیر هستند؛ زیرا همطیف‌هایشان ۷ سال کرسی‌های اجرایی را در دست دارند، اما نتوانستند کاری برای مردم انجام دهند.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: عزم و اراده نمایندگان برای انجام سفرهای استانی در جهت رفع مشکلات جدی بوده و این موضوع باعث خواهد شد تا ارتباط میان مردم و مسئولان که در این سالهای اخیر مخدوش بوده احیا شود.