نمایندگان مردم در خانه ملت دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت تشکل ها از تصمیمات و اقدامات کمیته تعیین کردند.

نگرش نیوزدر نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی با ماده ۱۱ این طرح با ۱۵۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

براساس ماده ۱۱؛ کلیه تشکل ها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورتجلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیته اعلام نمایند. درصورتی که کمیته تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع موارد مورد ایراد می باشد. درصورت عدم تأمین نظر کمیته، پروانه فعالیت تشکل توقیف می شود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است. ‌

تبصره- ‌عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع می باشد.

همچنین نمایندگان مجلس با ماده ۱۲ طرح مذکور با ۱۴۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲ این طرح آمده است: مرجع رسیدگی به شکایات تشکل ها از تصمیمات و اقدامات کمیته، دیوان عدالت اداری است.