عضو کمسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظارت در نتیجه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات جدی‌تر می‌شود، گفت: مسئولان بانک مرکزی با تخلف بانک‌ها در اجرای این قانون برخورد کند.

نگرش نیوز – محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی، اظهار کرد: با اجرای این بند از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که مربوط به ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی است، شفافیت ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه این موضوع در راستای هوشمندسازی نظارت بانکی صورت گرفته، افزود: همچنین ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی به جلوگیری از اعمال سلیقه و برقراری عدالت تسهیلاتی نیز کمک می‌کند

وی تاکید کرد: این بند از قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار تا کنون به درستی اجرا نشده است که لازم است این مصوبه هر چه زودتر اجرایی شود تا بدهکاران بانکی نتوانند به سادگی جولان دهند و ترسی بابت تخلفی که انجام می‌دهند نداشته باشند.

صفایی با تاکید بر اینکه نظارت در نتیجه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات نسبت به قبل جدی‌تر می‌شود، گفت: در صورت اجرای دقیق این قانون دیگر دریافت کننده تسهیلات کلان نخواهد توانست وام دریافتی را در محلی غیر از جایی که معرفی کرده هزینه کند.

نماینده گناباد اظهار کرد: به مسئولان بانک مرکزی توصیه می‌کنم تا شرایطی را فراهم کند تا بانک‌ها این موضوع را جدی بگیرند و به آن عمل کنند و اگر تخلفی در این زمینه از بانک‌ها سر زد با آن‌ها برخورد شود.