عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اخذ مالیات از خانه های خالی است که متاسفانه در این زمینه به خوبی ورود نکرده است و ضعف دارد.

نگرش نیوز – حسین رجایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از طرح های مجلس برای مهار تورم در قیمت بازار مسکن و همچنین دوری این بازار از فضای دلالی بوده است، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اخذ مالیات از خانه های خالی است که متاسفانه در این زمینه به خوبی ورود نکرده است و ضعف دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در شهرک های جدید همچون پردیس با معضلی به نام خانه های خالی مواجه هستیم اما برخورد جدی با آنان صورت نگرفته است و باید در این حوزه هم نظارت بیشتری داشت.

رجایی افزود: تقویت نظارت بر اجرای طرح اخذ مالیات بر خانه های خالی می تواند ثمرات زیادی به همراه داشته باشد، اینکه باعث افزایش انگیزه برای عرضه مسکن در بازار خرید، فروش و رهن می شود و با عرضه مسکن در بازار شاهد بهبود شرایط تورم در این حوزه هستیم.