نمایندگان در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا مصوب کردند که پزشکان تا پیش از پایان دوره تعهد خدمت اجازه دایر نمودن مطب و داروخانه در خارج از شهرستان محل تعهد را نداشته باشند.

نگرش نیوز – رسیدگی به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

براساس ماده ۲  مصوب شده این طرح؛  تبصره(۲) بند(۳) ماده واحده قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۲ – موارد زیر در مورد مشمولان این قانون تا قبل از اتمام تعهدات ممنوع می باشد.

الف – انجام تعهدات و فعالیت پزشکی انتفاعی خارج از استان محل تعهد و نیز دایر نمودن مطب و تاسیس داروخانه خارج از شهرستان محل تعهد.

ب – تحویل مدرک تحصیلی و ریزنمرات، صدور تاییدیه تحصیلی و گواهینامه علمی

در ماده ۱ ارجاعی به کمیسیون جهت بررسی بیشتر آمده بود؛ تبصره(۱) بند(۳) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹.۰۱.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱ – تعهد اخذ شده برای کلیه مشمولان این بند از جمله پزشکان تخصصی پایه(داخلی، جراحی عمومی، داخلی اطفال، جراحی زنان، طب اورژانس و بیهوشی) و تخصص عفونی و تخصص جراحی مغز و اعصاب ۱/۷ برابر دوره تحصیلی مصوب با اعمال ضرایب منطقه ای و برای سایر رشته های تخصصی پزشکی ۲/۲ برابر دوره تحصیلی مصوب با اعمال ضرایب منطقه‌ای است. ضریب نهایی در محاسبه مدت تعهد مشمولان، نباید از عدد یک بیشتر شود و همچنین مدت تعهدات هیچ کدام از مشمولان این بند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نباید از مدت تعهدات او پیش از لازم الاجرا شدن آن بیشتر شود.