نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه ۱۰۰۰ تن کود شیمیایی کشاورزان خوزستانی مفقود شد، گفت: کشاورزان نباید هزینه این تخلفات را بدهند.

نگرش نیوز – مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در پیامی توییتی اعلام کرد، ۱۰۰۰ تن کود شیمیایی کشاورزان خوزستانی مفقود شد.

 متن پیام توییت وی به شرح زیر است:

۱۰۰۰ تن کود شیمیایی کشاورزان خوزستانی مفقود شد.

 متاسفانه  به دلیل عدم نظارت در حوزه کشاورزی این تخلف رخ داده و سهمیه یکی از شهرستان های خوزستان مفقود شده و هیچ کس برای این موضوع توضیحی ندارد، کشاورزان نباید هزینه این تخلفات را بدهند.

 به زودی در این خصوص شفاف سازی خواهم  کرد.