با صدور حکمی آقای مهندس احمد سراج مشاور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران شد.

نگرش نیوز – سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با صدور حکمی احمد سراج را به سمت مشاور خود در این شرکت منصوب کردند.

شایان ذکر است احمد سراج از جوانان خوشنام و انقلابی صنعت نفت است که به دور دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کلانشهر اهواز نیز راه یافته بود.

از مسئولیت های مهم وی می توان به معاونت شهرداری اهواز و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز نیز اشاره کرد.