پرسنل این شرکت با اعلام نارضایتی از نادیده گرفتنه شدن و برکناری مدیران بومی خوشنام، نسبت به این اقدام محمود فخرایی‌ مدیرعامل پتروشیمی فارابی به شدت گلایه کردند.

به گزارش نگرش نیوز به نقل از هورنیوز، مدیرعامل پتروشیمی فارابی در تازه‌ترین اقدام خود، دست به واردات مدیران میانی از صنایع استان بوشهر زده است.

پرسنل این شرکت با اعلام نارضایتی از نادیده گرفتنه شدن و برکناری مدیران بومی خوشنام، نسبت به این اقدام محمود فخرایی‌ مدیرعامل پتروشیمی فارابی به شدت گلایه کردند.

یکی از پرسنل شرکت می‌گوید: با قرار گرفتن پتروشیمی فارابی در زیرمجموعه پتروشیمی فناوران که خود دارای مشکلات متعدد کارگری است و روزهای اخیر کارگرانش در اعتصاب به سر برده‌اند، با موج استخدام‌های بی ضابطه و سپردن مدیریت‌ها به مدیران وارداتی مواجه شده‌ایم.

او می‌گوید با بی انگیزگی شکل گرفته در میان کارکنان این‌ شرکت، در تازه ترین اقدامِ مدیرعامل که خود سالهای گذشته‌ی کاری‌اش‌ را در بوشهر سپری کرده، یک مدیر میانی در بخش مالی به ماهشهر آورده شده است.

همچنین مدیر مجتمع، مدیر اداری و حتی تعمیرات نیز وارداتی بوده اند و با نام‌ کارگران روزمزد افراد مختلفی‌ به این شرکت‌ آورده شده‌اند و در قبال آن از مزایای کارگران شرکت کسر شده است.