نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه توسعه اشتغال بومی راهکار اساسی کاهش نرخ بیکاری استان خوزستان است، گفت: برداشت سبز جایگزین برداشت سیاه نیشکر شود.

نگرش نیوز – مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در حاشیه بازدید از شرکت توسعه نیشکر دعبل خزایی عنوان کرد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی پیشرو در پرداخت به موقع حقوق است .

نماینده مردم اهواز  در مجلس شورای اسلامی تصریح  کرد: توسعه اشتغال بومی راهکار اساسی کاهش نرخ بیکاری استان خوزستان  است ،اولویت اشتغال شرکت های توسعه نیشکر جوانان روستاهای همجوار شرکت باشد.

وی ضمن تقدیر از زحمات مجموعه مدیریت و کارکنان شرکت کشت و صنعت دعبل خزایی آن، با اشاره به آلودگی هوا حاصل از سوزاندن نیشکر، خواستار کاهش برداشت سیاه و حرکت تدریجی به سمت برداشت مزارع به صورت سبز شد.

نماینده اهواز عنوان کرد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از جمله شرکت های موفق نه در استان که در کشور بوده است.

وی افزود: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تامین بخش بزرگی از شکر و الکل مورد نیاز کشور و صنایع جانبی دیگری را بر عهده دارد و هر ساله با مدیریت صحیح بر ظرفیت تولید خود افزوده است.

نماینده اهواز با بیان اینکه کلیه شرکت های استان به ویژه شرکت های توسعه نیشکر و صنایع جانبی در صورت جذب نیرو از بومی های منطقه و روستاهای اطراف خود استفاده کنند تا زمینه اشتغال جوانان استان به ویژه مردم روستاهای همجوار شرکت های توسعه نیشکر فراهم شده و میانگین بیکاری ما در کشور کاهش یابد، بر تکیه بر توان نیروهای جوان و به کارگیری متخصصین بومی استان تاکید کرد.

یوسفی در پایان از  شرکت توسعه  نیشکر و صنایع جانبی به دلیل پرداخت به موقع حقوق کارگران تشکر کرد و بر ادامه این روند تاکید کرد.