نماینده شادگان از بازگشت به کار مربیان نهضت سواد آموزی خبر داد 01 مهر 1399

نماینده شادگان از بازگشت به کار مربیان نهضت سواد آموزی خبر داد

یکی از مسائلی که دنبال شد و الحمدالله به نتیجه رسید، بحث بازگشت به کار مربیان نهضت سوادآموزی دارای سابقه ای بود که در آزمون مربوطه امتیاز لازم را کسب نکرده بودند.

فرهنگی
چیزی یافت نشد !