حق آلایندگی دریافتی شهرداری اهواز، صرف پروژه های عمرانی می شود ۰۴ آبان ۱۴۰۱

حق آلایندگی دریافتی شهرداری اهواز، صرف پروژه های عمرانی می شود

شهردار اهواز گفت: همه بودجه دریافتی حق آلایندگی را خرج پروژه های عمرانی شهر می کنیم.

شورا
چیزی یافت نشد !