بانک ها با وام گیرندگان برخورد سلیقه ای دارند 28 مهر 1399

بانک ها با وام گیرندگان برخورد سلیقه ای دارند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از عملکرد بانک ها در زمینه ارائه وام‌های خرد انتقاد کرد.

وزارت ارتباطات مکلف به هوشمندکردن مدارس است 13 مهر 1399

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی:
وزارت ارتباطات مکلف به هوشمندکردن مدارس است

نظارت میدانی رئیس مجلس فرصتی مناسب برای توسعه خوزستان است 14 شهریور 1399

شورای ائتلاف نیروهای انقلابی خوزستان:
نظارت میدانی رئیس مجلس فرصتی مناسب برای توسعه خوزستان است

استان همدان
چیزی یافت نشد !