بانک ها با وام گیرندگان برخورد سلیقه ای دارند 28 مهر 1399

بانک ها با وام گیرندگان برخورد سلیقه ای دارند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از عملکرد بانک ها در زمینه ارائه وام‌های خرد انتقاد کرد.

نظارت میدانی رئیس مجلس فرصتی مناسب برای توسعه خوزستان است 14 شهریور 1399

شورای ائتلاف نیروهای انقلابی خوزستان:
نظارت میدانی رئیس مجلس فرصتی مناسب برای توسعه خوزستان است

استان کهگلویه و بویراحمد
چیزی یافت نشد !