یکی از راه های مهم مبارزه با دشمن، فساد زدایی است 26 خرداد 1400

در همایش مردمی طرفداران آیت الله رئیسی خرم‌آباد مطرح شد:
یکی از راه های مهم مبارزه با دشمن، فساد زدایی است

رای به آیت الله رئیسی رای به شفافیت و کارآمدی است که اگر این مهم صورت پذیرد محرومین و مستضعفان در آینده می توانند از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار شوند.

استان لرستان
چیزی یافت نشد !