بانک ها با وام گیرندگان برخورد سلیقه ای دارند 28 مهر 1399

بانک ها با وام گیرندگان برخورد سلیقه ای دارند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از عملکرد بانک ها در زمینه ارائه وام‌های خرد انتقاد کرد.

طرح اجباری شدن استفاده از ماسک بدون فرهنگ سازی موثر نیست 20 مهر 1399

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
طرح اجباری شدن استفاده از ماسک بدون فرهنگ سازی موثر نیست

هزینه های درمان برای مردم بالاست 10 مهر 1399

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس:
هزینه های درمان برای مردم بالاست

استان یزد
نظارت میدانی رئیس مجلس فرصتی مناسب برای توسعه خوزستان است 14 شهریور 1399
شورای ائتلاف نیروهای انقلابی خوزستان:

نظارت میدانی رئیس مجلس فرصتی مناسب برای توسعه خوزستان است

شورای ائتلاف نیروهای انقلابی خوزستان طی بیانیه‌ای با اشاره به نظارت میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی و حضور در استان گفت: مجلس یازدهم با تصویت قوانین مشخص عقب‌ماندگی‌های خوزستان را جبران کند.