آرامستان
تعطیلی آرامستان‌های اهواز به دلیل شرایط قرمز کرونایی 20 مرداد 1400

تعطیلی آرامستان‌های اهواز به دلیل شرایط قرمز کرونایی

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های اهواز گفت: آرامستان‌های این شهرستان، با توجه به قرمز بودن وضعیت اهواز و افزایش روند بیماری، تعطیل هستند.