آقازاده
خیل عظیمی از آقازاده‌ها با ثروت های افسانه ای در خارج زندگی می‌کنند 26 آبان 1400
یک نماینده مجلس:

خیل عظیمی از آقازاده‌ها با ثروت های افسانه ای در خارج زندگی می‌کنند

مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم آباد با طرح این سوال که « آیا امروز آقازاده ها به واسطه رانت خواری در آمریکا اقامت ندارند؟ » ادعا کرد: دولت جدید در شرایطی اقتصاد کشور را به دست گرفت که هیچ چیزی ته خزانه باقی نمانده بودند و به قول نوبخت کفگیر به ته دیگ خورده بود. این در حالی است که با لابی و رانت خواری، ثروت این مردم در کشورهایی همچون کانادا، اتریش و سوئیس می باشد.