آماده‌سازی
آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز از طریق مشارکت با سایر کشورها ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز از طریق مشارکت با سایر کشورها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامه وزارت صمت برای تولید هواپیماهای خصوصی، گفت: معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت در حال ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز از طریق مشارکت با سایر کشورها برای تولید هواپیما است.