آمار طلاق،
ازدواج در کردستان ۶.%کاهش وطلاق ۱۶.۷% افزایش داشته است ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
جوکار مدیرکل ثبت احوال کردستان اعلام کرد:

ازدواج در کردستان ۶.%کاهش وطلاق ۱۶.۷% افزایش داشته است

مدیرکل ثبت احوال کردستان گفت: جدایی زوج های استان در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل از آن ۱۶.۷ درصد افزایش و در همین مدت ازدواج هم ۰.۶ درصد کاهش یافته است.