آموزش وپرورش کردستان،
نحوه فعالیت مدارس کردستان در هفته آینده با توجه به وضعیت شهرها متفاوت است ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
مدیرکل آموزش وپرورش کردستان اعلام کرد؛

نحوه فعالیت مدارس کردستان در هفته آینده با توجه به وضعیت شهرها متفاوت است

مدیرکل آموزش و پروش کردستان به تشریح شیوه جدید فعالیت مدارس استان در هفته آینده پرداخت.