ابرچالش
مسکن تبدیل به ابرچالش کشور شده است ۲۰ آذر ۱۴۰۱

مسکن تبدیل به ابرچالش کشور شده است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اذعان به ابرچالش موجود در حوزه مسکن کشور گفت: همه ما با این موضوع آشنا هستیم چرا که در حوزه خود مسکن و اجاره‌بها از شرایط عادی و طبیعی خارج شده است.