اتحادیه دامداران ایران
عوامل اصلی گرانی گوشت در بازار ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

عوامل اصلی گرانی گوشت در بازار

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران با بیان ۴ عامل گرانی گوشت در بازار گفت: دلالان دام زنده را کیلویی ۵۰ هزار تومان از دامدار می گیرند و ۷۵ هزار تومان می فروشند.