اجلاس
سال۱۴۰۰، سال دلواپسی‌های اقتصادی خبرگان رهبری ۱۱ فروردین ۱۴۰۱

سال۱۴۰۰، سال دلواپسی‌های اقتصادی خبرگان رهبری

انتشار ۹ بیانیه و برگزاری هشت جلسه کمیسیون‌های داخلی، در کنار تشکیل نهمین اجلاسیه رسمی، مهمترین اقدامات مجلس خبرگان رهبری در سالی است که دو تن از نمایندگانش درگذشتند و شش عضو جدید به ترکیب اعضاء اضافه شدند.

حضور شهردار اهواز در اجلاس جهانی مجازی پلی بسوی شهرها در وین اتریش ۰۹ آبان ۱۴۰۰

حضور شهردار اهواز در اجلاس جهانی مجازی پلی بسوی شهرها در وین اتریش

ظهر امروز 9 آبان برابر با 31 اکتبر روز جهانی شهرها؛ رضا امینی شهردار اهواز در اجلاس مجازی (وبینار) پلی بسوی شهرها؛ مقاومت در برابر کرونا و ابتکارات شهری که با همکاری مشترک سازمان اسکان سازمان ملل و مجمع شهرداران آسیایی و اتحادیه شهرهای اروپایی و مجمع شهرهای آینده در وین برگزار شد، شرکت کرد.