احاله،
مدیریت پارک نیشتمان به شهرداری سنندج واگذار شد ۰۸ فروردین ۱۴۰۱
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان:

مدیریت پارک نیشتمان به شهرداری سنندج واگذار شد

مدیرکل منابع طبیعی کردستان گفت: در اجرای برنامه های اجرایی "۳ در۴ در ۱۴۰۰" سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مدیریت بهره وری از پارک جنگلی نیشتمان به شهرداری سنندج واگذار شده است