احداث بیمارستان
مجوز احداث بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی شادگان اخذ شد ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مجوز احداث بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی شادگان اخذ شد

نماینده مردم شادگان در مجلس گفت: با تلاش های انجام شده مجوز احداث بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی شادگان اخذ گردید و در آینده ای نزدیک کلنگ آن زمین زده می شود.