احداث جاده عبدالخان
نشست با وزیر راه برای حل مشکل پروژه های شوش و کرخه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نشست با وزیر راه برای حل مشکل پروژه های شوش و کرخه

نماینده مردم شوش در مجلس گفت: پیگیری هایی از سوی وزیر راه برای حل مشکل محورهای مواصلاتی شهرستان های شوش و کرخه صورت پذیرفته است و قول مساعدی نیز در این رابطه داده شد.