احمدامیرآبادی فرهانی
نمایندگان با کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مخالفت کردند 07 آبان 1399

نمایندگان با کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مخالفت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.