اخبار انتخابات شورا
جایگاه شورای شهر و روستا در تصمیم سازی جوامع محلی ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

جایگاه شورای شهر و روستا در تصمیم سازی جوامع محلی

شورا‌های شهر و روستا در نظام حقوقی ایران جایگاه منحصر به فردی داشته و نقش به سزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه دارد.