اختلاس
اختلاس و فساد اداری پشت پرده گرانی ها و مشکلات اقتصادی است 31 شهریور 1400

اختلاس و فساد اداری پشت پرده گرانی ها و مشکلات اقتصادی است

نماینده مردم بابل در مجلس گفت: پشت پرده بسیاری از مشکلات اقتصادی و گرانی ها، اختلاس و فسادهای اداری است و باید با این مسائل برخورد شود.