ارابه‌های نعش‌کش
تا کی می‌خواهیم ارابه‌های نعش‌کش داشته باشیم؟ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تا کی می‌خواهیم ارابه‌های نعش‌کش داشته باشیم؟

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی از وزیر صنعت خواست تا اجازه دهد طبق مصوبه تلفیق واردات خودرو انجام شود.