اربعین
شهرداری اهواز میزبان زائران اربعین حسینی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

شهرداری اهواز میزبان زائران اربعین حسینی

شهردار اهواز گفت: موکب شهرداری اهواز سه نوبت در سه شیفت تلاش می کند تا به زائران خدمات لازم را ارائه و از آنها به نحو احسن پذیرایی کند.