ارکان اصلی رفاه اجتماعی
اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور ضروری است ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
مرکز پژوهش‌های مجلس:

اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور ضروری است

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، با اشاره به اشکالات نظام فعلی تامین اجتماعی در کشور، بر ضرورت اصلاح این نظام تاکید کرد.