استاندار ویژه خوزستان
پیگیری مشکلات کشاورزی و آبفای خوزستان توسط معاون رئیس جمهور ۰۶ مهر ۱۴۰۰

پیگیری مشکلات کشاورزی و آبفای خوزستان توسط معاون رئیس جمهور

در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور مشکلات طرح‌های کشاورزی و آب و فاضلاب و طرح‌های زیربنایی استان خوزستان پیگیری شد.