استانهای مرزی،
استان‌های مرزی در بودجه سال ۱۴۰۱ هم نادیده گرفته شدند ۰۸ اسفند ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

استان‌های مرزی در بودجه سال ۱۴۰۱ هم نادیده گرفته شدند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در بودجه‌های سنواتی و در بودجه سال 1401هم از بودجه استان‌های مرزی غفلت شده است.