استعفای عضو شورای شهر سنندج،
وفا اصلانی عضو شورای ‌شهر سنندج، از این شورا استعفا داد ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
رئیس شورای شهر سنندج اعلام کرد؛

وفا اصلانی عضو شورای ‌شهر سنندج، از این شورا استعفا داد

فرزاد زارعی رئیس شورای شهر سنندج از استعفای یکی از اعضای این شورا خبر داد .