استعلام
استعلام محکومیت‌های مالی برخط می‌شود ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
با ابلاغ رئیس قوه قضائیه:

استعلام محکومیت‌های مالی برخط می‌شود

رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجلی محکومیت‌های مالی را تعیین کرد.