استقرار دولت
۰۶ دی ۱۴۰۰
زارع پور: ۴۰۰۰ روستای کشور فاقد هرگونه شبکه‌ی ارتباطی و ۳۶۰۰ روستا هم دارای ارتباطات بی‌کیفیت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: تصورم این بود که بر اساس گزارش‌های موجود حدود ۴ هزار روستا از میان بیش از ۴۰ هزار روستا هنوز فاقد ارتباط هستند یا ارتباط بی‌کیفیت دارند اما با بررسی دقیق‌تر روشن شد که حدود ۷۶۰۰ روستا هستند.