اسفالت،
کشتی به گل نشسته شهرداری سقز در حال باز سازی است ۲۷ دی ۱۴۰۰
شهردار سقز

کشتی به گل نشسته شهرداری سقز در حال باز سازی است

شهردار سقز گفت: در حالیکه کشتی به گِل نشسته شهرداری سقز در حال بازسازی است، بخشی از انرژی شهرداری صرف حواشی می‌شود، زمین‌خواران و دلالان، خون مردم را در شیشه کرده‌اند و ما هم بر سر منافع مردم و شهر، به احدی باج نخواهیم داد.