اسفالت روستای،
ضرورت تزریق اعتبارات ملی برای افزایش سرانه آسفالت روستایی ۱۲ دی ۱۴۰۰
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس،گفت: ضرورت تزریق اعتبارات ملی برای افزایش سرانه آسفالت روستایی در دستور کار قرار بگیرد.

ضرورت تزریق اعتبارات ملی برای افزایش سرانه آسفالت روستایی

شیوا قاسمی‌پور درباره کمبود سرانه آسفالت روستایی در شهرستان سروآباد،گفت: تزریق اعتبارات ملی برای افزایش این سرانه بسیار ضروری  است.