اسنتکبار
وظیفه داریم بستر لازم برای شنیدن مطالبات مردم را فراهم کنیم/ راس مبارزه با آمریکا، کار کردن برای مردم است ۱۱ آبان ۱۴۰۱

وظیفه داریم بستر لازم برای شنیدن مطالبات مردم را فراهم کنیم/ راس مبارزه با آمریکا، کار کردن برای مردم است

رئیس مجلس شورای اسلامی: بنده هم تأکید کرده‌ام، رأس مبارزه با آمریکا کار کردن و کار کردن برای مردم است، فقط شعار دادن کافی نیست و امروز هر کس باری از مشکلات مردم بردارد، مشت محکمی بر دهان آمریکا زده است و به لطف الهی مردم آزاده ایران در برابر این نقشه نیز پیروز بیرون خواهند آمد.