اشتغال بومی
راهکار اساسی کاهش نرخ بیکاری در استان خوزستان توسعه اشتغال بومی است ۲۵ آبان ۱۳۹۹

راهکار اساسی کاهش نرخ بیکاری در استان خوزستان توسعه اشتغال بومی است

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه توسعه اشتغال بومی راهکار اساسی کاهش نرخ بیکاری استان خوزستان است، گفت: برداشت سبز جایگزین برداشت سیاه نیشکر شود.