اشرافی
دلیل انباشته شدن مشکلات خوزستان وجود افرادی با خوی اشرافی بوده است ۲۰ دی ۱۴۰۰

دلیل انباشته شدن مشکلات خوزستان وجود افرادی با خوی اشرافی بوده است

نماینده مردم آبادان در مجلس در توئیتی با اشاره به فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری، ازعقب ماندگی استان خوزستان انتقادکرد.